Please enable JS

Klienti volí DOTAKON

Tvoříme sehraný tým

Spolupracujeme v oboustranné důvěře. S klienty tvoříme sehraný tým. Do projektů dáváme část sebe, proto řešíme jen smysluplné projekty. Respektujeme citlivost informací a zachováváme mlčenlivost.

Odpovědnost

Kvalifikovaně a efektivně

Přijímáme pouze takové zakázky, jež jsme schopni kvalifikovaně a efektivně splnit. Umíme nést odpovědnost za projekt s rozpočtem 100 tisíc Kč i 500 mil. Kč. Odpovídáme se klientovi a sami sobě.

Fair play

Jsme profesionálním partnerem. Jednáme fér.

Před přijetím zakázky seznámíme klienta se všemi okolnostmi, informacemi, riziky a šancemi, důležitými pro úspěšnou realizaci projektu. Nepřijímáme zakázky, které by byly v rozporu s etickými pravidly a právním řádem a které by omezovaly naši nezávislou činnost.

Vstřícnost

Poradenství chápeme především jako službu.

Zájmy klienta stavíme nad vlastní zájem. Pracujeme analyticky a tvůrčím způsobem. Náš přístup je vždy osobní.

Zkušenost

Víc než dekáda zkušeností

Více než 14leté dotační zkušenosti jak na straně poskytovatele, tak na straně firem nám jednoduše umožňují efektivní práci. Víme, co je možné a co nikoli.

img
136
projektů
2.1
mld. Kč
dotace pro klienty
98
%
úspěšnost
14
let praxe